Slide background

YMPÄRISTÖ
Kun asioihin halutaan muutosta, on siirryttävä sanoista tekoihin. Se ei aina ole kovin mukavaa, koska tekoihin usein liittyy uhrauksia kuten kustannuksia, työtä tai asioista luopumista. Omat teot vaikuttavat kuitenkin parhaiten myös muiden asenteisiin ja käyttäytymiseen.

SeaBoost Powerturf tarjoaa sinulle mahdollisuuden suojella ympäristöä tavalla, jolla sinun ei tarvitse tehdä henkilökohtaisia uhrauksia. Siirtymällä veneen pohjan mekaaniseen puhdistukseen ja luopumalla pohjan myrkky -maalauksesta, sinä tuet muutosta jolla on suuri merkitys Itämeren hyvinvoinnin kannalta. Lisää aiheesta voit lukea osoitteesta www.changeantifouling.com ja www.pidasaaristosiistina.fi/ymparistotietoa/katseet_veneiden_pohjiin.

Yrityksenä pyrimme kaikessa toiminnassamme huomioimaan ympäristöasiat. Ensimmäisenä päivänä, kun yrityksemme aloitti toimintansa, allekirjoitimme Itämerihaasteen ja laadimme alla olevan toimintasuunnitelman. Tällä haluamme osaltamme kantaa kortemme kekoon ja haastaa myös muut miettimään, mitä voivat tehdä Itämeren hyväksi.

Itämerihaasteesta löydät lisää tietoa osoitteesta www.itamerihaaste.net. Näillä sivuilla voit tutustua moniin muihin toimijoihin, jotka ovat haasteeseen vastanneet erilaisin toimenpitein ja joiden omilta nettisivuilta löytyy paljon hyödyllistä tietoa. Esimerkiksi Pidä Saaristo Siistinä Ry:n sivut, joilla on kattava paketti veneilijän ympäristötietoa.

SEABOOST OY:N ITÄMERIHAASTE JA TOIMINTASUUNNITELMA
Yrityksemme tuo markkinoille täysin uuden mallisuojatun, huolettoman ja kilpailukykyisen, mekaanisen ratkaisun veneen pohjan puhtaana pitämiseksi. Kohderyhmässä olevat veneilijät voivat kokonaan luopua myrkky -maalien käytöstä ja samalla nauttia suorituskykyisestä veneilystä läpi kauden.

Toiminnallamme tähtäämme seuraaviin parannuksiin Itämeren alueella:

• Tuomme mekaanisen veneen pohjan puhdistuksen todelliseksi vaihtoehdoksi antifouling -maaleille Itämeren alueella.

• Kiinnitämme veneilijöiden huomion ongelmiin, jotka liittyvät antifouling -maalien käyttöön sekä pesuun ja hiontaan rantojemme läheisyydessä.

• Nostamme esiin ympäristövaikutuksia, jotka seuraavat kun veneen pohjan puhtauteen ei kiinnitetä riittävästi huomiota.

• Haastamme kaikki vesillä liikkuvat tahot siirtymään veneen pohjan mekaaniseen puhdistukseen ja esimerkillään käynnistämään laajamittaisen todellisen muutoksen.

SeaBoost Oy

Christian Feodoroff

Itämeriprojektin asiantuntijoista koostuva tuomaristo (www.balticproject.org), valitsi Seaboost mekaanisen eliöneston omaksi suosikikseen vuonna 2015 lähes sadan kilpailuun ilmoittautuneen projektin joukosta.