SeaBoost RENT

Nu kan du hyra en Powerturf skurmatta med full service på valda orter för ett år åt gången. Du kan även hyra en Powerturf i Finland då du själv sköter montering och frakt.

Ett rent botten är bland dom viktigaste enskilda faktorerna, då vi talar om båtens köregenskaper, prestanda och bränsle ekonomi. Powerturf är ett mekaniskt effektivt sätt att hålla båtbottnet rent ekologiskt utan giftfärg. Nu kan du sjösätta din båt då det passar dig bäst och njuta av din båts prestanda genom hela säsongen.

Seaboost Oy bjuder även på hyrestjänster som ett koncept till återförsäljare och hamnar som önskar att driva Powerturf hyresverksamhet på sin egen ort. Verksamheten är lätt att inkludera till det befintliga utbudet, med det samma man värnar om den lokala miljön.

Passar Seaboost RENT mig?

Seaboost Powerturf passar motorbåtar som är under 2,5 m breda och har V-format botten. Att hyra en Powerturf är både effektivt och bekymmersfritt. Det krävs dock att din båt är förankrad vid en flytande brygganläggning med Y-bommar på bägge sidorna. Vidare skall omständigheterna möjliggöra att skurmattan kan övervintra till sjöss mellan bommarna. Vi som hyresgivare säkerställer att platsen är lämplig, så att du inte skall behöva bekymra dig över hur isarna rör sig vid din hamn.

Bekanta dig även med våra hyresvillkor.

Mera information om hyrestjänster:

Seaboost Oy +358 400 703536