Slide background

MILJÖ
Det är lätt att delta i diskussionen om hur vi skall värna om vår miljö. Att bidra till förändringen är inte så lätt för det medför ofta en hel del uppoffringar, kostnader, arbete samt att avstå från vanor. Vårt eget exempel inverkar dock bäst på utvecklingen och andra människor.

SeaBoost bjuder på ett sätt att värna miljön utan uppoffringar. Genom att övergå till att mekanisk rengöra båtbotnet utan att använda gift -färger, stöder du en förändring som har en stor betydelse för Östersjön. Mera nyttig information om detta hittar du på www.changeantifouling.com och www.hallskargardenren.fi/sv?s=245.

Som företag strävar vi efter att uppmärksamma miljön i allt vi gör. Under vår första verksamhetsdag, skrev vi under östersjöutmaningen tillsammans med den verksamhetsplan du finner nedan. Med denna åtgärd vill vi delta och även utmana andra att göra en insats för Östersjön.

Du hittar ytterligare information gällande östersjöutmaningen på www.itamerihaaste.net där du kan bekanta dig med alla som tagit emot utmaningen och deras hemsidor. Ett gott exempel är Håll Skärgården Ren Rf, som har ett omfattande paket med miljöinformation till båtfolk.

SEABOOST OY – ÖSTERSJÖUTMANING OCH VERKSAMHETSPLAN
Vi lanserar ett totalt nytt modellskyddat effektivt mekaniskt sätt att hålla båtbottnen rena. De båtförare som är i målgruppen kan helt avstå från att använda giftf -färger och samtidigt njuta av ett rent båtbotten genom hela säsongen.

Med vår verksamhet strävar vi mot följande mål i östersjöområdet:

• Vi lanserar ett mekaniskt, enkelt, effektivt och därmed verkligt alternativ till gift -färger på marknaden runt Östersjön.

• Vi fäster båtfolkets uppmärksamhet vid de problem som uppstår vid användning av gift -färger samt service och tvätt av dessa vid våra stränder.

• Vi lyfter även upp de miljöproblem som uppstår då man inte håller båtbottnen rena.

• Vi utmanar alla som rör sig till sjöss att övergå till att mekaniskt hålla båtbottnen rena och därmed delta i att starta en förändring på en bred front.

SeaBoost Oy

Christian Feodoroff

Juryn som består av experter från Östersjöprojektet (www.balticproject.org) valde Seaboost mekaniska antifouling till sin favorit 2015 av nästan hundra projekt som tävlade om finansiering.