NYHET SEABOOST STRIPPER

Seaboost Stripper löser upp gamla giftfärger med en teknik som sparar underliggande gelcoat och intakta 2K epoxi lager. Detta innebär att du slipper onödigt arbete då du renoverar båtbotten, eftersom du kan utnyttja den underliggande intakta grunden då du fortsätter arbetet. Därtill slipper du arbetet med att skrapa av intakta lager. Ofta lösgörs gamla giftfärger på ett sätt som gör det svårt att samla upp för miljön destruktivt avfall. Då du använder Stripper skrapar du bort det mjuka avfallet på en presenning varifrån det är lätt att ta till vara.

Sanering av botbotten är aktuellt för många, eftersom EU:s nya rekommendationer innebär att biocidhalten i giftfärg drastiskt skall skäras ned inom närmaste åren. Dessutom siktar rekommendationerna på ett totalförbud 2030 och därtill uppmanas myndigheter att övervaka kontaminering av mark- och vattenområden. Detta har satt fart på många båtklubbar i Sverige, var medlemmarna sanerar bort giftfärg från bottnen för att undvika miljöskador vid området.