”att borsta fungerar mycket bättre än att måla med giftfärg”

Antti Mansner

”hastigheten med 115 hk har nu stigit nästan 5 knop”

Kari Laihonen

”det var faktiskt första gången båten gick över 34 knop”

Christian Schubert

”tre punkter som för mej bevisar att Seaboost Overdrive funkar bättre än en vaxad gelcoat yta”

Leif RosasRedrib Experience

”att ta iland är mycket enklare”

Juha Kääriä

Antifouling med strålande testresultat

Antifouling och båtens friktion i vattnet är bland dom viktigaste faktorer som inverkar på båtens prestanda, köregenskaper och bränsle-ekonomi.

Ett rent båtbotten är vår passion, och grunden till produktutvecklingen som skapat Seaboost. Powerturf och Powerbrush håller bottnet rent utan giftfärg och är bra exempel på Seaboost produkter som fått strålande testresultat i flera sammanhang. Nu kan du sluta med det årliga målandet med giftfärger och få bättre prestanda till din båt.

2016 var Seaboost antifouling juryns favorit av sammanlagt nästan hundra miljöprojekt som tävlade om Östersjöprojektets stöd. Orsaken är att biociderna som används i giftfärger, är ett alvarligt och bestående miljöproblem för det marina livet. En svensk undersökning visar även att giftfärger är en av dom värsta källorna för mikroplaster som kommer ut i våra vatten.

Saknar du flera skäl att övergå till biosidfri antifouling, kan du bekanta dig med användarerfarenheter av Seaboost Overdrive. Det handlar om en 100% biocidfri antifouling färg som har utvecklats för att komplettera mekanisk antifouling som Seaboost metoder och borstvättmaskiner. Overdrive bildar en tuff yta som stöter bort vatten och organismer. Overdrive har dessutom en minimal friktion, i motsats till giftfärger som baserar sig på friktion vilket skapar erosion. Med Seaboost produkter får du bättre prestanda till din båt och miljövinsten på köpet.

PRODUKTER

Bekanta dig med vårt produktsortiment som bjuder på en rad innovationer för båtfolk.

MILJÖ

SeaBoost Powerturf är ett ekologiskt alternativ till giftfärger. Giftfärger skadar både mikroorganismer och växtlighet vid de stränder vi älskar.